Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2  3  ...  16    >>

Výsledky 1 po 20 z 310

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Železničné opravovne a strojárne (Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŽOS
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Železnice Slovenskej republiky. Rušňové depo (Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Rušňové depo (Zvolen, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Železnice Slovenskej republiky. Správa elektrotechniky (Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Železnice Slovenskej republiky (Zvolen, Slovensko). Divízia dopravnej cesty
Elektroúsek Zvolen
Správa elektrotechniky ŽSR vo Zvolene
ŽSR (Zvolen, Slovensko). Správa elektrotechniky
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Český spolok na Slovensku (Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Český spolek na Slovensku Zvolen
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ústredná lesnícka a drevárska knižnica SSR (Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Ústredná lesnícka a drevárska knižnica SSR pri VŠLD (Zvolen, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátny archív (Banská Bystrica, Slovensko). Pobočka Zvolen
použitý na/viď od:
Štátny archív (Zvolen, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Acoustics (3. : 1996 : Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Akustika 1996
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Acoustics (4. : 1998 : Zvolen a Šachtičky, Slovensko)
použitý na/viď od:
Akustika 1998
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Acoustics (5. : 2000 : Zvolen a Šachtičky, Slovensko)
použitý na/viď od:
Akustika 2000
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Acoustics (6. : 2001 : Zvolen a Banská Štiavnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Akustika 2001
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Acoustics (7. : 2003 : Zvolen a Šachtičky, Slovensko)
použitý na/viď od:
Akustika 2003
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Acoustics (8. : 2004 : Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Akustika 2004
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Advances in Fire & Safety Engineering (1. : 2012 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aglomerovanie dreva (3. : 2000 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Agrochemický podnik (Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
ACHP
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky (seminár) (2014 : Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 2014
Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR 2014
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky (seminár) (2016: Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Odborný seminár Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky (2016 : Zvolen, Slovensko)
Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR 2016
Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 2016
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky (seminár) (2013 : Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Odborný seminár Aktuálne otázky ekonomiky a poliitky lesného hospodárstva Slovenskej republiky (2013 : Zvolen, Slovensko)
Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR 2013
Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 2013
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky (seminár) (2010 : Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Odborný seminár Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky (2010 : Zvolen, Slovensko)
Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky 2010
Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR 2010
Aktuálne otázky ekonomiky LH SR 2010
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky (seminár) (2007 : Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Aktuálne otázky ekonomiky LH SR (2007 : Zvolen, Slovensko)
Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR (2007 : Zvolen, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
 <<  <  1  2  3  ...  16    >>

Prevádzkované v systéme Koha