Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2    >>

Výsledky 1 po 20 z 25

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene
použitý na/viď od:
VŠLD
VŠLD (Zvolen, Slovensko)
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Školský lesný podnik
použitý na/viď od:
Školský lesný podnik VŠLD vo Zvolene
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Ústav výpočtovej techniky
použitý na/viď od:
Ústav výpočtovej techniky VŠLD vo Zvolene
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Arborétum Borová Hora
použitý na/viď od:
Arborétum Borová Hora VŠLD vo Zvolene
Arborétum Borová Hora TU vo Zvolene
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Drevárska fakulta
použitý na/viď od:
Drevárska fakulta VŠLD vo Zvolene
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Drevárska fakulta. Katedra chémie a chemickej technológie dreva
použitý na/viď od:
VŠLD DF Katedra chémie a chemickej technológie dreva
Katedra chémie a chemickej technológie dreva DF VŠLD Zvolen
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Drevárska fakulta. Katedra chémie a chemickej technológie dreva
KCHaCHTD VŠLD Zvolen
Katedra chémie a chemickej technológie dreva VŠLD (Zvolen, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Drevárska fakulta. Katedra strojníctva a tepelnej techniky
použitý na/viď od:
VŠLD DF Katedra strojníctva a tepelnej techniky
Katedra strojníctva a tepelnej techniky DF VŠLD Zvolen
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Drevárska fakulta. Katedra strojníctva a tepelnej techniky
KSTT VŠLD Zvolen
Katedra strojníctva a tepelnej techniky VŠLD (Zvolen, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Drevárska fakulta. Katedra náuky o dreve a mechanickej technológií dreva
použitý na/viď od:
VŠLD DF Katedra náuky o dreve a mechanickej technológií dreva
Katedra náuky o dreve a mechanickej technológii dreva DF VŠLD Zvolen
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Drevárska fakulta. Katedra náuky o dreve a mechanickej technológií dreva
KNDaMTD VŠLD Zvolen
Katedra náuky o dreve a mechanickej technológii dreva VŠLD (Zvolen, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Drevárska fakulta. Katedra náuky o dreve
použitý na/viď od:
VŠLD DF Katedra náuky o dreve
Katedra náuky o dreve DF VŠLD Zvolen
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Drevárska fakulta. Katedra náuky o dreve
KND VŠLD Zvolen
Katedra náuky o dreve VŠLD (Zvolen, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Drevárska fakulta. Katedra ekonomiky a riadenia drevárskeho priemyslu
použitý na/viď od:
VŠLD DF Katedra ekonomiky a riadenia drevárskeho priemyslu
Katedra ekonomiky a riadenia drevárskeho priemyslu DF VŠLD Zvolen
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Drevárska fakulta. Katedra ekonomiky a riadenia drevárskeho priemyslu
KERDP VŠLD Zvolen
Katedra ekonomiky a riadenia drevárskeho priemyslu VŠLD (Zvolen, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Drevárska fakulta. Katedra matematiky a fyziky
použitý na/viď od:
VŠLD DF Katedra matematiky a fyziky
Katedra matematiky a fyziky DF VŠLD Zvolen
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Drevárska fakulta. Katedra matematiky a fyziky
KMF VŠLD Zvolen
Katedra matematiky a fyziky VŠLD (Zvolen, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Drevárska fakulta. Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
použitý na/viď od:
VŠLD DF Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov DF VŠLD Zvolen
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Drevárska fakulta. Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
KNDV VŠLD Zvolen
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov VŠLD (Zvolen, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Drevárska fakulta. Katedra drevárskych strojov a automatizácie
použitý na/viď od:
VŠLD DF Katedra drevárskych strojov a automatizácie
Katedra drevárskych strojov a automatizácie DF VŠLD Zvolen
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Drevárska fakulta. Katedra drevárskych strojov a automatizácie
KDSA VŠLD Zvolen
Katedra drevárskych strojov a automatizácie VŠLD (Zvolen, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Drevárska fakulta. Katedra mechaniky a strojníctva
použitý na/viď od:
VŠLD DF Katedra mechaniky a strojníctva
Katedra mechaniky a strojníctva VŠLD
Katedra mechaniky a strojníctva DF VŠLD
KMS DF VŠLD Zvolen
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Drevárska fakulta. Katedra mechaniky a strojníctva
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Fakulta ekológie
použitý na/viď od:
Fakulta ekológie VŠLD vo Zvolene
FE VŠLD
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Lesnícka fakulta. Katedra ekonomiky lesného hospodárstva
použitý na/viď od:
Katedra ekonomiky lesného hospodárstva LF VŠLD vo Zvolene
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Lesnícka fakulta
použitý na/viď od:
Lesnícka fakulta VŠLD vo Zvolene
LF VŠLD Zvolen
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Lesnícka fakulta
VŠLD Zvolen LF
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Lesnícka fakulta. Katedra pestovania lesa
použitý na/viď od:
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Lesnícka fakulta. Katedra pestovania lesa
Katedra pestovania lesa VŠLD Zvolen
Katedra pestovania lesa LF VŠLD Zvolen
VŠLD Katedra pestovania lesa
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Lesnícka fakulta. Katedra lesného prostredia
použitý na/viď od:
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Lesnícka fakulta. Katedra lesného prostredia
VŠLD Lesnícka fakulta. Katedra lesného prostredia
Katedra lesného prostredia VŠLD Zvolen
Katedra lesného prostredia LF VŠLD Zvolen
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. Lesnícka fakulta. Katedra geodézie a fotogrametrie
použitý na/viď od:
Vysoká škola lesnícka a drevárska (Zvolen, Slovensko). Lesnícka fakulta. Katedra geodézie a fotogrametrie
VŠLD Lesnícka fakulta. Katedra geodézie a fotogrametrie
Katedra geodézie a fotogrametrie LF VŠLD
KGF LF VŠDL
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<  <  1  2    >>

Prevádzkované v systéme Koha