Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Dobrá Niva (Podzámčok, Slovensko : hrad)
použitý na/viď od:
Hrad Dobrá Niva
Dobronivský hrad (Podzámčok, Slovensko : hrad)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Dobrá Niva (Slovensko)
použitý na/viď od:
Dobrá Niva
Dobruna
Dobronya
Dobraniva
Dobronivá
pozri tiež:
Zvolen (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dobrá Niva (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Dobrá Niva, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dobrá Niva (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Dobrá Niva, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dobrá Niva (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Dobrá Niva, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha