Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 11 z 11

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Názov podujatia:
Európski myslitelia (5. : 1999 : Sielnica, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Havránok (Liptovská Sielnica, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hradisko Havránok
Havránok
archeologické nálezisko Havránok
Hradisko Havránok (Liptovská Sielnica, Slovensko : archeologické nálezisko)
Hradisko Havránok-Liptovská Mara
Havránok-Liptovská Mara
archeologická lokalita Havránok
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Liptovský hrad (Liptovská Sielnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Liptovská Sielnica (Slovensko)
použitý na/viď od:
Liptovská Sielnica
Zelniche
Sulnucha
Zelnycza
Zelnichefeu
Zelniche a. n. Benkhaza
Bakonia a. n. Selihche
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Liptovská Sielnica (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Liptovská Sielnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Liptovská Sielnica (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Liptovská Sielnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Liptovská Sielnica (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Liptovská Sielnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Sielnica (Slovensko)
použitý na/viď od:
Sielnica
Zelnitz
Scelnece
Zelnicha
Sielnicza
Szélnye
pozri tiež:
Zvolen (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sielnica (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Sielnica
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sielnica (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Sielnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sielnica (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Sielnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha