Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Barokovo-klasicistický kaštieľ (Ostrá lúka, Slovensko)
použitý na/viď od:
Ostrá lúka (Slovensko : kaštieľ)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Ostrá Lúka (Slovensko)
použitý na/viď od:
Ostrá Lúka
Stroluca
Oztralika
Oztralwka
Oztraluka
Oztrolwka
Ostra Luka
Ostrolúka
Osztroluka
pozri tiež:
Zvolen (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ostrá Lúka (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Ostrá Lúka
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ostrá Lúka (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Ostrá Lúka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ostrá Lúka (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Ostrá Lúka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Renesančný kaštieľ (Ostrá lúka, Slovensko)
použitý na/viď od:
Ostrá lúka (Slovensko : kaštieľ)
Kaštieľ Ostrá lúka
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha