Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Sása (Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Sása (Slovensko)
Sasca
Saca
Nemet Pelseucz
Pelsewlch
Nemethpelseuch
Szaszi
Sásy
Szász
Sása
pozri tiež:
Zvolen (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sása (Zvolen, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Sása, Slovensko)
Sása (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sása (Zvolen, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Sása, Slovensko)
Sása (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sása (Zvolen, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Sása, Slovensko)
Sása (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha