Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2    >>

Výsledky 1 po 20 z 32

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Breznička (Poltár, Slovensko)
použitý na/viď od:
Breznička (Slovensko)
Breznička
Breznicza
Berzenche
pozri tiež:
Poltár (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Breznička (Poltár, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Breznička, Slovensko)
Breznička (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Breznička (Poltár, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Breznička, Slovensko)
Breznička (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Breznička (Poltár, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Breznička, Slovensko)
Breznička (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Hradište (Poltár, Slovensko)
použitý na/viď od:
Hradište
Hradischa
Hradissa
Haradihcha
Hradistia
Hradiste
Hradistya
Várkút
pozri tiež:
Poltár (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hradište (Poltár, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Hradište, Slovensko)
Hradište (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hradište (Poltár, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Hradište, Slovensko)
Hradište (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hradište (Poltár, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Hradište, Slovensko)
Hradište (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Podháj (Poltár, Slovensko)
použitý na/viď od:
Podháj (Slovensko)
Podháj
Podháj (Poltár)
pozri tiež:
Poltár (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Poltár (Slovensko)
použitý na/viď od:
Poltár
Nagpolthar
Felsupolthar
Kyspoltar
Varalyapolthar
Polthar
pozri tiež:
Poltár (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Poltár (Slovensko). Mestský úrad
použitý na/viď od:
Mestský úrad Poltár
Mestský úrad (Poltár, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Poltár (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo Poltár
Mestské zastupiteľstvo (Poltár, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Poltár (Slovensko). Obvodný úrad
použitý na/viď od:
Obvodný úrad v Poltári
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Poltár (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Poltár (okres : Slovensko)
Poltár (okres)
okres Poltár
Poltár (Slovensko : okolie)
Poltár (Slovensko : oblasť)
Poltár-oblasť (Slovensko)
pozri tiež:
Ďubákovo (Slovensko) (Užší pojem)
Krná (Slovensko) (Užší pojem)
Ozdín (Slovensko) (Užší pojem)
Selce (Poltár, Slovensko) (Užší pojem)
Uhorské (Slovensko) (Užší pojem)
Zlatno (Slovensko) (Užší pojem)
Cinobaňa (Slovensko) (Užší pojem)
Kalinovo (Slovensko) (Užší pojem)
Málinec (Slovensko) (Užší pojem)
Poltár (Slovensko) (Užší pojem)
Sušany (Slovensko) (Užší pojem)
Utekáč (Slovensko) (Užší pojem)
České Brezovo (Slovensko) (Užší pojem)
Hrnčiarska Ves (Slovensko) (Užší pojem)
Mládzovo (Slovensko) (Užší pojem)
Rovňany (Slovensko) (Užší pojem)
Šoltýska (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Poltár (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Poltári
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Poltár (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor (Poltár, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Prievrana (Poltár, Slovensko)
použitý na/viď od:
Prievrana (Slovensko)
Prievrana
Prievrana (Poltár)
Prenna
Perenna
pozri tiež:
Poltár (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Selce (Poltár, Slovensko)
použitý na/viď od:
Selce (Slovensko)
Zelche
Seilyche
Zelcze
Szelce
Szelce
Szelcze
Selce
pozri tiež:
Poltár (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Selce (Poltár, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Selce, Slovensko)
Selce (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Selce (Poltár, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Selce, Slovensko)
Selce (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<  <  1  2    >>

Prevádzkované v systéme Koha