Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Breznička (Poltár, Slovensko)
použitý na/viď od:
Breznička (Slovensko)
Breznička
Breznicza
Berzenche
pozri tiež:
Poltár (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Breznička (Poltár, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Breznička, Slovensko)
Breznička (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Breznička (Poltár, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Breznička, Slovensko)
Breznička (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Breznička (Poltár, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Breznička, Slovensko)
Breznička (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha