Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 2 z 2

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Poltár (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Poltár (okres : Slovensko)
Poltár (okres)
okres Poltár
Poltár (Slovensko : okolie)
Poltár (Slovensko : oblasť)
Poltár-oblasť (Slovensko)
pozri tiež:
Ďubákovo (Slovensko) (Užší pojem)
Krná (Slovensko) (Užší pojem)
Ozdín (Slovensko) (Užší pojem)
Selce (Poltár, Slovensko) (Užší pojem)
Uhorské (Slovensko) (Užší pojem)
Zlatno (Slovensko) (Užší pojem)
Cinobaňa (Slovensko) (Užší pojem)
Kalinovo (Slovensko) (Užší pojem)
Málinec (Slovensko) (Užší pojem)
Poltár (Slovensko) (Užší pojem)
Sušany (Slovensko) (Užší pojem)
Utekáč (Slovensko) (Užší pojem)
České Brezovo (Slovensko) (Užší pojem)
Hrnčiarska Ves (Slovensko) (Užší pojem)
Mládzovo (Slovensko) (Užší pojem)
Rovňany (Slovensko) (Užší pojem)
Šoltýska (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Poltár (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Poltári
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha