Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Dobrovoľný požiarny zbor (Málinec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Málinec (Slovensko)
použitý na/viď od:
Málinec
Malinec
Málnypatak
pozri tiež:
Poltár (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Málinec (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Málinec
Obecný úrad (Málinec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Málinec (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Málinec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Málinec (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Málinec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha