Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
České Brezovo (Slovensko)
použitý na/viď od:
České Brezovo
Brezow
Bryzow
Cžeska Brezowa
Cžeské Brezowo
Csehbrezó
Csehberek
pozri tiež:
Poltár (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
České Brezovo (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (České Brezovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
České Brezovo (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (České Brezovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
České Brezovo (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (České Brezovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha