Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 8 z 8

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Martin (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Martin-okolie (Slovensko)
Martin-región (Slovensko)
Martin (Slovensko : oblasť)
Martin (Slovensko : okolie)
Martin (Slovensko : región)
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Martin (Slovensko) (Užší pojem)
Belá-Dulice (Slovensko) (Užší pojem)
Bystrička (Slovensko) (Užší pojem)
Dolný Kalník (Slovensko) (Užší pojem)
Horný Kalník (Slovensko) (Užší pojem)
Ležiachov (Slovensko) (Užší pojem)
Príbovce (Slovensko) (Užší pojem)
Sklabiňa (Slovensko) (Užší pojem)
Socovce (Slovensko) (Užší pojem)
Trebostovo (Slovensko) (Užší pojem)
Vrícko (Slovensko) (Užší pojem)
Žabokreky (Slovensko) (Užší pojem)
Benice (Martin, Slovensko) (Užší pojem)
Ďanová (Slovensko) (Užší pojem)
Dražkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Karlová (Slovensko) (Užší pojem)
Krpeľany (Slovensko) (Užší pojem)
Lipovec (Martin, Slovensko) (Užší pojem)
Nolčovo (Slovensko) (Užší pojem)
Rakovo (Slovensko) (Užší pojem)
Sučany (Slovensko) (Užší pojem)
Trnovo (Slovensko) (Užší pojem)
Vrútky (Slovensko) (Užší pojem)
Blatnica (Slovensko) (Užší pojem)
Diaková (Slovensko) (Užší pojem)
Folkušová (Slovensko) (Užší pojem)
Laskár (Martin, Slovensko) (Užší pojem)
Ratkovo (Slovensko) (Užší pojem)
Slovany (Slovensko) (Užší pojem)
Šútovo (Slovensko) (Užší pojem)
Turany (Slovensko) (Užší pojem)
Valča (Slovensko) (Užší pojem)
Záborie (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Martin (Slovensko : okres). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Martine
OÚ Martin
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Martin (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor v Martine
ONV Martin
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný ústav národného zdravia (Martin, Slovensko)
použitý na/viď od:
OÚNZ Martin
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Martin, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Martine
OK Martin
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Štatistický úrad. Okresné oddelenie Martin
použitý na/viď od:
Okresné oddelenie ŠÚ SR v Martine
Štatistický úrad. Okresné oddelenie Martin
ŠÚ Martin
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Martin
použitý na/viď od:
Okresný súd (Martin, Slovensko)
Okresný súd v Martine
OS v Martine
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Policajný zbor. Okresné riaditeľstvo Martin
použitý na/viď od:
Policajný zbor Slovenskej republiky. Okresné riaditeľstvo v Martine
Policajný zbor SR. Okresné riaditeľstvo v Martine
Okresné riaditeľstvo PZ SR v Martine
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Martine
Slovensko. Policajný zbor (Martin)
Okresné riaditeľstvo PZ v Martine
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha