Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Evanjelická cirkev a.v. Cirkevný zbor (Príbovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
Evanjelický cirkevný zbor (Príbovce, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Evanjelická cirkev a.v. Cirkevný zbor (Príbovce, Slovensko). Evanjelická škola
použitý na/viď od:
Škola Evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania v Príbovciach
Príbovský evanjelický cirkevný zbor a.v. Škola
Evanjelická škola cirkevného zboru augsburského vyznania v Príbovciach
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Evanjelický kostol (Príbovce, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Príbovce (Slovensko)
použitý na/viď od:
Príbovce
Pribouch
due ville nomine Prebouch
Pribolch
Pribocz
Prebowcez
Pribóc
pozri tiež:
Martin (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Príbovce (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Príbovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Príbovce (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Príbovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Príbovce (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Príbovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha