Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 15 z 15

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Barokovo-klasicistický kaštieľ (Blatnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Blatnica (Slovensko : kaštieľ)
Kaštieľ (Blatnica, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Blatnica (Slovensko)
použitý na/viď od:
Blatnica
Blathnicha
Plathnicha
Turčianská Blatnica
pozri tiež:
Martin (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Blatnica (Slovensko : hrad)
použitý na/viď od:
Blatnický hrad (Blatnica, Slovensko)
Hrad Blatnica
Blatnica (hrad)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Blatnica (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Blatnica
Obecný úrad (Blatnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Blatnica (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Blatnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Blatnica (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Blatnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kostol Povýšenia sv. Kríža (Nitrianska Blatnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža Nitrianska Blatnica
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Neskorobarokový kaštieľ (Blatnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Blatnica (Slovensko : kaštieľ)
Blatnica (kaštieľ)
Kaštieľ (Blatnica, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Nitrianska Blatnica (Slovensko)
použitý na/viď od:
Nitrianska Blatnica
Nyitrasarf ő
Sarfia
Šarfia
Šarfia (Slovensko)
Sarfia (Slovensko)
Šárfia
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nitrianska Blatnica (Slovensko : kaštieľ)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nitrianska Blatnica (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Nitrianska Blatnica
Obecný úrad (Nitrianska Blatnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nitrianska Blatnica (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Nitrianska Blatnica
Obecné zastupiteľstvo (Nitrianska Blatnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nitrianska Blatnica (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Nitrianska Blatnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Sebeslavce (Blatnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Sebeslavce (Slovensko)
Sebeslavce
Zobozlo
Zebezlouch
Zobozlo a. n. Falkusfalua
Sebeszlawce
pozri tiež:
Blatnica (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Názov podujatia:
Terénny hydrogeologický seminár Slovenskej asociácie hydrogeológov (1. : 2008 : Turčianske Teplice - Blatnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Slovenská asociácia hydrogeológov (Bratislava, Slovensko). Terénny hydrogeologický seminár (1. : 2008 : Turčianske Teplice - Blatnica, Slovensko)
Hydrogeologický seminár Slovenskej asociácie hydrogeológov (1. : 2008 : Turčianske Teplice - Blatnica, Slovensko)
Podzemné vody medzi Turcom a Hornou Nitrou - rozmanitosť a spojitosť, ohrozenie a ochrana (2008)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha