Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Sklabiňa (Sklabinský Podzámok, Slovensko : hrad )
použitý na/viď od:
Hrad Sklabiňa
Sklabinský hrad (Sklabinský Podzámok, Slovensko)
Sklabiňa (hrad)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Sklabinský Podzámok (Slovensko)
použitý na/viď od:
Sklabinský Podzámok
Borová
pozri tiež:
Martin (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sklabinský Podzámok (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Sklabinský Podzámok, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sklabinský Podzámok (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Sklabinský Podzámok, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sklabinský Podzámok (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Sklabinský Podzámok, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha