Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Jednotné roľnícke družstvo (Rakovo, Slovensko)
použitý na/viď od:
JRD Rakovo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Lehôtka (Rakovo, Slovensko)
použitý na/viď od:
Lehôtka
Malé Rakowo
Lehotka aliis Kis Rakó
Lehôtka (Slovensko)
pozri tiež:
Rakovo (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Rakovo (Slovensko)
použitý na/viď od:
Rakovo
Rakouch
Rakowfalwa
Nagy Rokó
Welke Rakowo
Nagyrákó
pozri tiež:
Martin (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rakovo (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Rakovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rakovo (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Rakovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rakovo (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Rakovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha