Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 17 z 17

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Železničné opravovne a strojárne (Vrútky, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŽOS
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Železnice Slovenskej republiky. Správa energetiky a elektrotechniky (Vrútky, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŽSR (Vrútky, Slovensko). Správa energetiky a elektrotechniky
Železnice Slovenskej republiky (Vrútky, Slovensko). Divízia dopravnej cesty
Správa energetiky a elektrotechniky ŽSR vo Vrútkach
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Bratstvo (kníhtlačiareň : Vrútky, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kníhtlačiareň Bratstvo Vrútky
Tlačiareň Bratstvo Vrútky
Bratstvo (Vrútky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gymnázium Klementa Gottwalda (Martin-Vrútky, Slovensko)
použitý na/viď od:
Gymnázium K. Gottwalda (Martin-Vrútky, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gymnázium (Vrútky, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Horné Vrútky (Vrútky, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horné Vrútky (Slovensko)
Horné Vrútky
pozri tiež:
Vrútky (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Názov podujatia:
Hudobná jar (1997 : Vrútky, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kultúrne centrum (Vrútky, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Múzeum Klementa Gottwalda (Vrútky, Slovensko)
použitý na/viď od:
Slovenské národné múzeum. Múzeum Karola Plicku
Múzeum Klementa Gottwalda, Vrútky
Múzeum K. Gottwalda (Vrútky, Slovensko)
MKG Vrútky
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Mechanizácia traťového hospodárstva (Vrútky, Slovensko)
použitý na/viď od:
MTH Vrútky
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
RAILINFORM (19. : 2011 : Vrútky, Slovensko)
použitý na/viď od:
RAILINFORM 2011
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
RAILINFORM (2007 : Žilina, Vrútky, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Strojárska technológia a automatizácia (5. : 2007 : Žilina a Vrútky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Vrútky (Slovensko)
použitý na/viď od:
Vrútky
Vruthk
Ruthk
Also Ruthk
Inferior Ruthk
Alsó Rutka vulgo Wrutky
Nizne Wrotk
Dolní Wrutky
pozri tiež:
Martin (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vrútky (Slovensko). Mestský úrad
použitý na/viď od:
Mestský úrad (Vrútky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vrútky (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo (Vrútky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vrútky (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor (Vrútky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha