Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2  3  4    >>

Výsledky 1 po 20 z 67

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Živena (spolok : Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Spolok slovenských žien Prievidza
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ľudová škola umenia (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
ĽŠU v Prievidzi
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Banské stavby (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Banské stavby n.p. Prievidza
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Banský výskumný ústav (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Banský výskumný ústav s.r.o
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Budujeme vzornú ľudovú knižnicu (27. : 1977 : Prievidza, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Geografický názov:
Chvojnica (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Chvojnica (Slovensko)
Chvojnica
Nyitrafenyves
Chojnica
Chojnica (Slovensko)
Fundstolen
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Chvojnica (Prievidza, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Chvojnica, Slovensko)
Chvojnica (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Chvojnica (Prievidza, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Chvojnica, Slovensko)
Chvojnica (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Chvojnica (Prievidza, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Chvojnica, Slovensko)
Chvojnica (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Dni detskej knihy (2007 : Prievidza, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dom kultúry (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
DK Prievidza
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Fórum pre pomoc starším (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Občianske združenie Fórum pre pomoc starším Prievidza
Fórum pre pomoc starším - národná sieť Prievidza
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Farský kostol sv. Bartolomeja (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Rímskokatolícky kostol sv. Bartolomeja (Prievidza, Slovensko)
Kostol sv. Bartolomeja (Prievidza, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Horná Ves (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horná Ves
Hornejsa
Felfolu
Ofelfalu
Horná Ves (Slovensko)
Horná Ves (Prievidza)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Horná Ves (Prievidza, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Horná Ves, Slovensko)
Horná Ves (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Horná Ves (Prievidza, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Horná Ves, Slovensko)
Horná Ves (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Horná Ves (Prievidza, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Horná Ves, Slovensko)
Horná Ves (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hornonitrianska knižnica (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
HNK Prievidza
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Hradec (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Hradec
Hradec (Slovensko)
Hradec-Prievidza
Hradec-Prievidza (Slovensko)
Hradec (Prievidza, Slovensko : mestská časť)
mestská časť Hradec
mestská časť Hradec (Slovensko)
Hradec-Prievidza VII
Hradec-Prievidza VII (Slovensko)
Hradec (Prievidza VII, Slovensko)
pozri tiež:
Prievidza (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Jalovec (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Jalovec
Jalovec (Slovensko)
Jalovecz
Parlag
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
 <<  <  1  2  3  4    >>

Prevádzkované v systéme Koha