Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Jalovec (Prievidza, Slovensko)

Obec na Slovensku v okrese Prievidza. Obec sa spomína od roku 1430, vznikla však v 12. storočia. Názov obce je doložený z roku 1430.Zdroj:
  • www(E-obce Slovensko), cit. 5.2.2018; iná forma názvu
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha