Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Hradec (Prievidza, Slovensko)

Hradec - obec sa spomína od roku 1433. Patrila panstvu Prievidza. Koncom 15. storočia ju dosídlili na zákupnom práve. V súčanosti je mestskou časťou.Poznámka: V roku 1960 bola obec pričlenená k mestu Prievidza.Zdroj:
  • www(E-obce Slovensko), cit. 8.2.2018; autorizovaná forma
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha