Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Hornonitrianska knižnica (Prievidza, Slovensko)

1999 bolo zrušené Hornonitrianske kultúrne centrum a knižnica opäť získala právnu subjektivituZačiatok pôsobenia činnosti: 1951Iná forma mena: Poznámka: Názov platí od r. 1996. 1. júla 1996 stratila Okresná knižnica právnu subjektivitu a bola začlenená do Hornonitrianskeho kultúrneho centra ako špecializovaný odborný útvar a bola premenovaná na Hornonitriansku knižnicu. 1999 Hornonitrianske kultúrne centrum bolo zrušené a knižnica opäť získala právnu subjektivituZdroj:
  • Hornonitrianska knižnica v dokumentoch a číslach, 2001; autorizovaná forma
  • www(Hornonitrianska knižnica), cit. 5.5.2015; autorizovaná forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha