Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 8 z 8

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (Poniky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Ponická Huta (Poníky, Slovensko)
použitý na/viď od:
Ponická Huta
pozri tiež:
Poníky (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Ponická Lehôtka (Poníky, Slovensko)
použitý na/viď od:
Ponická Lehôtka
pozri tiež:
Poníky (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Poniky (Slovensko)
použitý na/viď od:
Poniky
Poník
Ponyk Libera
Poníky
Pojník
Panyk
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Poniky (Slovensko). Miestny národný výbor
použitý na/viď od:
Miestny národný výbor (Poniky, Slovensko)
MNV Poniky, Slovensko
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Poniky (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Poniky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Poniky (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Poniky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Poniky (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Poniky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha