Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Ponická Huta (Poníky, Slovensko)

V roku 1943 bola obec pripojená k Ponikám. Poniky sú obec na Slovensku v okrese Banská Bystrica.Poznámka: Prvýkrát sa spomína v roku 1718 ako "Ponyiker Hochofen" a od roku 1920 ako Ponická Huta. Vznikla pri vysokej peci, postavenej v roku 1780, v ktorej tavili železnú rudu. Samostatnou obcou bola od roku 1871 až do roku 1943, kedy sa spojila s Ponikami.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(E-obce), cit. 22.8.2017; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha