Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Poniky (Slovensko)

Poniky sú obec na Slovensku, v okrese Banská Bystrica, v Banskobystrickom krajiPoznámka: V roku 1889 bola, do obce Poniky, pričlenená obec Ponická Lehota; v roku 1943 obec Ponická HutaZdroj:
  • www(E-obce Slovensko), cit. 22.8.2017; iná forma názvu
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773-1997). Bratislava : Veda, 1998; odkazová forma
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 22.3.2021; iná forma názvu
  • www(Poniky; Oficiálne stránky obce), cit. 22.3.2021; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha