Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2    >>

Výsledky 1 po 20 z 25

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Biele Vody (Detva, Slovensko)
použitý na/viď od:
Biele Vody
Biele Vody (Hriňová, Slovensko)
Biele Vody (Hriňová)
Biele Vody (Slovensko)
pozri tiež:
Detva (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Detva (Slovensko)
použitý na/viď od:
Detva
Gyetva
Dettva
Detua
pozri tiež:
Detva (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Detva (Slovensko). Mesto
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Detva (Slovensko). Mestský úrad
použitý na/viď od:
Mestský úrad Detva
Mestský úrad (Detva, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Detva (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo (Detva, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Detva (Slovensko). Obvodný úrad
použitý na/viď od:
Obvodný úrad v Detve
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Detva (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Detva (okres)
okres Detva
Detva (Slovensko : oblasť)
Detva (Slovensko : okolie)
Detva-oblasť (Slovensko)
pozri tiež:
Detva (Slovensko) (Užší pojem)
Detvianska Huta (Slovensko) (Užší pojem)
Dúbravy (Slovensko) (Užší pojem)
Hriňová (Slovensko) (Užší pojem)
Klokoč (Slovensko) (Užší pojem)
Korytárky (Slovensko) (Užší pojem)
Kriváň (Slovensko) (Užší pojem)
Látky (Detva, Slovensko) (Užší pojem)
Podkriváň (Slovensko) (Užší pojem)
Slatinské Lazy (Slovensko) (Užší pojem)
Stará Huta (Slovensko) (Užší pojem)
Stožok (Slovensko) (Užší pojem)
Vígľaš (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Detva (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Detve
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Detva (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor (Detva, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Detvianska umelecká kolónia (Detva, Slovensko)
použitý na/viď od:
DUK
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dom kultúry Andreja Sládkoviča (Detva, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dom kultúry A. Sládkoviča v Detve
DK A. Sládkoviča v Detve
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dom kultúry ROH Andreja Sládkoviča (Detva, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dom kultúry ROH A. Sládkoviča v Detve
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Kalamárka (Detva, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Kalamárka
Kaľamárka
archeologická lokalita Kalamárka
archeologické nálezisko Kalamárka
Kalamárka (Detva, Slovensko : archeologické nálezisko)
Hradisko pod Poľanou
Hradisko pod Poľanou (Slovensko : archeologická lokalita)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Látky (Detva, Slovensko)
použitý na/viď od:
Látky
Látky (Slovensko)
pozri tiež:
Detva (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Mestská knižnica (Detva, Slovensko)
použitý na/viď od:
Mestská knižnica v Detve
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Mestská knižnica K.A. Medveckého (Detva, Slovensko)
použitý na/viď od:
Mestská knižnica Karola Antona Medveckého v Detve
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podpolianske múzeum (Detva, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Stará Huta (Detva, Slovensko)
použitý na/viď od:
Stará Huta
Diwínska Huť
Stará Huť
Stará Huť (Slovensko)
Óhuta
Divényhuta
Hutta
Stará Huta (Slovensko)
Divényhuta
Diwínská Huť
pozri tiež:
Detva (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Stará Huta (Detva, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Stará Huta, Slovensko)
Stará Huta (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Stará Huta (Detva, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Stará Huta, Slovensko)
Stará Huta (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<  <  1  2    >>

Prevádzkované v systéme Koha