Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Bukovinka (Podkriváň, Slovensko)
použitý na/viď od:
Bukovinka
Podkriváň-Bukovinka
Bukovinka (Slovensko)
Bukovinka (Podkriváň, Slovensko : miestna časť)
Miestna časť Bukovinka (Podkriváň, Slovensko)
Miestna časť Bukovinka
pozri tiež:
Podkriváň (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Dolná Bzová (Podkriváň, Slovensko)
použitý na/viď od:
Alsóbzova és Felsőbzova
Bzova
Bzova Puszta
Dolná Bzová
Dolná Bzová (Slovensko)
miestna časť Dolná Bzová (Podkriváň, Slovensko)
pozri tiež:
Podkriváň (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Podkriváň (Slovensko)
použitý na/viď od:
Podkriváň
Divén-Orozsy
Trhanová
Divényoroszi
Diviny-Oroszi
pozri tiež:
Detva (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podkriváň (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Podkriváň, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podkriváň (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Podkriváň, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podkriváň (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Podkriváň, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha