Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Vígľašská Huta-Kalinka (Slovensko)
použitý na/viď od:
Vígľašská Huta (Slovensko)
Kalinka (Slovensko)
Vígľašská Huta-Kalinka
Végleshuta
pozri tiež:
Detva (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vígľašská Huta-Kalinka (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Vígľašská Huta-Kalinka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vígľašská Huta-Kalinka (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Vígľašská Huta-Kalinka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vígľašská Huta-Kalinka (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Vígľašská Huta-Kalinka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha