Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 10 z 10

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Slovenská akadémia vied. Výskumný ústav krmovinársky (Vígľaš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Výskumný ústav krmovinársky Slovenskej akadémie vied
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Vígľaš (Slovensko)
použitý na/viď od:
Vígľaš
Weegles
Vygles
Wiglos
Vígľašská Huta
Vígľašská Huta (Slovensko)
Végles
pozri tiež:
Detva (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vígľaš (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Vígľaš
Obecný úrad (Vígľaš, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vígľaš (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Vígľaš, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vígľaš (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Vígľaš, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Vígľašská Huta-Kalinka (Slovensko)
použitý na/viď od:
Vígľašská Huta (Slovensko)
Kalinka (Slovensko)
Vígľašská Huta-Kalinka
Végleshuta
pozri tiež:
Detva (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vígľašská Huta-Kalinka (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Vígľašská Huta-Kalinka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vígľašská Huta-Kalinka (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Vígľašská Huta-Kalinka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vígľašská Huta-Kalinka (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Vígľašská Huta-Kalinka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vígľašský zámok (Vígľaš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Zámok Vígľaš (Slovensko : hrad)
Vígľaš (Slovensko : hrad)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha