Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 13 z 13

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
KOBOK (Piesok, Valaská, Slovensko)
použitý na/viď od:
KOBOK s r.o.
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Piesok (Valaská, Slovensko)
použitý na/viď od:
Piesok
Piesok (Valaská)
Piesok (Slovensko)
Piesok (Valaská, Slovensko : mestská časť)
mestská časť Piesok
Sand
Homok
Valaská-Piesok
pozri tiež:
Valaská (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Valaská Belá (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Valaská Belá, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Valaská Belá (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Valaská Belá, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Valaská Belá (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Valaská Belá, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Valaská Dubová (Slovensko)
použitý na/viď od:
Valaská Dubová
Walaska Dubowa
Oláhdubova
Dubova-Valachorum
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Valaská Dubová (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Valaská Dubová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Valaská Dubová (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Valaská Dubová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Valaská Dubová (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Valaská Dubová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Valaská (Slovensko)
použitý na/viď od:
Wallachisches Dorf
Valachorum villa
Walaska
Garamolaszka
pozri tiež:
Brezno (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Valaská (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Valaská, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Valaská (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Valaská, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Valaská (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Valaská, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha