Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 2 z 2

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
KOBOK (Piesok, Valaská, Slovensko)
použitý na/viď od:
KOBOK s r.o.
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Piesok (Valaská, Slovensko)
použitý na/viď od:
Piesok
Piesok (Valaská)
Piesok (Slovensko)
Piesok (Valaská, Slovensko : mestská časť)
mestská časť Piesok
Sand
Homok
Valaská-Piesok
pozri tiež:
Valaská (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha