Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Piesok (Valaská, Slovensko)

Piesok je miestna časť obce Valská, okres Brezno. Nachádza sa pri dolnom toku potoka Bystrianka. Osou miestnej časti je cesta Strojárenská ulica, vedúca zo Štiavničky na Bystrú. Pôdorys miestnej časti dopĺňajú ulice Robotnícka, Mierová, Pod Dielom.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma
  • www(Valaská, oficiálne stranky obce), cit. 16.10.2019; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha