Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Námestovo (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
okres Námestovo
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Babín (Slovensko) (Užší pojem)
Breza (Slovensko) (Užší pojem)
Kruštenica (Slovensko) (Užší pojem)
Mútne (Slovensko) (Užší pojem)
Sihelné (Slovensko) (Užší pojem)
Vavrečka (Slovensko) (Užší pojem)
Beňadovo (Slovensko) (Užší pojem)
Hruštín (Slovensko) (Užší pojem)
Lokca (Slovensko) (Užší pojem)
Námestovo (Slovensko) (Užší pojem)
Oravská Lesná (Slovensko) (Užší pojem)
Rabča (Slovensko) (Užší pojem)
Ťapešovo (Slovensko) (Užší pojem)
Zákamenné (Slovensko) (Užší pojem)
Bobrov (Slovensko) (Užší pojem)
Klin (Slovensko) (Užší pojem)
Lomná (Slovensko) (Užší pojem)
Novoť (Slovensko) (Užší pojem)
Rabčice (Slovensko) (Užší pojem)
Vasiľov (Slovensko) (Užší pojem)
Zubrohlava (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Námestovo (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Námestove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Námestovo (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor (Námestovo, Slovensko)
ONV Námestovo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Námestovo
použitý na/viď od:
Okresný súd (Námestovo, Slovensko)
Okresný súd v Námestove
OS v Námestove
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha