Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Oravice (Zákamenné, Slovensko)
použitý na/viď od:
Oravice (Slovensko)
Oravice
Zákamenné - Oravice
Oravice (Zákamenné, Slovensko : miestna časť)
miestna časť Zákamenné - Oravice (Slovensko)
pozri tiež:
Zákamenné (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Zákamenné (Slovensko)
použitý na/viď od:
Zákamené (Slovensko)
Zakamenné (Slovensko)
Zákamenné
Nouo Kamenska
Kamenské
Klin
Klinik
Zakameneklin
Zakamenne-Klin
Klinazakamane
Zakamena
Zákameneklin
Klín
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zákamenné (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Zákamenné, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zákamenné (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Zákamenné, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zákamenné (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Zákamenné, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha