Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Názov podujatia:
Domáce a komerčné chladenie (1. : 1998 : Novoľubovnianske kúpele, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Geografický názov:
Novoď (Malé Borové, Slovensko)
použitý na/viď od:
Novoď (Slovensko)
Nowoty
Novottj
Novoď
pozri tiež:
Malé Borové (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Novoť (Slovensko)
použitý na/viď od:
Novoť
Gyurkov
Gyurczekova
Novotty
Nowotty
Novoty
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Novoť (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Novoť
Obecný úrad (Novoť, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Novoť (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Novoť, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Novoť (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Novoť, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha