Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Hotel Biela Farma (Oravská Polhora, Slovensko)
použitý na/viď od:
Biela Farma Oravská Polhora
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava (Dolný Kubín, Slovensko). Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy (Oravská Polhora, Slovensko)
použitý na/viď od:
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava (Oravská Polhora, Slovensko). Hviezdoslavova hájovňa
Hviezdoslavova hájovňa
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Oravská Polhora (Slovensko)
použitý na/viď od:
Oravská Polhora
Polhora
Pólhora
Árvapolhora
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Oravská Polhora (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Oravská Polhora, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Oravská Polhora (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Oravská Polhora, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Oravská Polhora (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Oravská Polhora, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Slaná Voda (Oravská Polhora, Slovensko : rekreačná oblasť)
použitý na/viď od:
Slaná Voda
Slaná Voda (Slovensko)
Slaná Voda-Oravská Polhora
Slaná Voda-rekreačná oblasť (Slovensko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha