Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2    >>

Výsledky 1 po 20 z 35

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Čierna Lehota (Bánovce nad Bebravou, Slovensko)
použitý na/viď od:
Čierna Lehota (Slovensko)
Čierna Lehota
Cžerna Lehota
Csernálehota
Csarnólak
Cherna Lehota
Cherna Lyhota
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Čierna Lehota (Bánovce nad Bebravou, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Čierna Lehota, Slovensko)
Čierna Lehota (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Čierna Lehota (Bánovce nad Bebravou, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Čierna Lehota, Slovensko)
Čierna Lehota (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Obecný úrad (Čierna Lehota, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Čierna Lehota (Bánovce nad Bebravou, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Čierna Lehota, Slovensko). Starosta
Starosta. Obecný úrad (Čierna Lehota, Slovensko)
Čierna Lehota (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Bánovce nad Bebravou (Slovensko)
použitý na/viď od:
Bánovce nad Bebravou
Banovice
Banovice (Slovensko)
Banowcze
Fortalicium Banowiecz
Bán
Bánovce
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Bánovce nad Bebravou (Slovensko). Mestský úrad
použitý na/viď od:
Mestský úrad (Bánovce nad Bebravou, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Bánovce nad Bebravou (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo (Bánovce nad Bebravou, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Bánovce nad Bebravou (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
okres Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou (Slovensko : okolie)
Bánovce nad Bebravou (okres : Slovensko)
Bánovce nad Bebravou (okres)
Bánovce nad Bebravou (Slovensko : oblasť)
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Borčany (Slovensko) (Užší pojem)
Brezolupy (Slovensko) (Užší pojem)
Cimenná (Slovensko) (Užší pojem)
Dežerice (Slovensko) (Užší pojem)
Dolné Naštice (Slovensko) (Užší pojem)
Dubnička (Slovensko) (Užší pojem)
Dvorec (Slovensko) (Užší pojem)
Haláčovce (Slovensko) (Užší pojem)
Horné Naštice (Slovensko) (Užší pojem)
Chudá Lehota (Slovensko) (Užší pojem)
Kšinná (Slovensko) (Užší pojem)
Libichava (Slovensko) (Užší pojem)
Ľutov (Slovensko) (Užší pojem)
Malá Hradná (Slovensko) (Užší pojem)
Malé Hoste (Slovensko) (Užší pojem)
Miezgovce (Slovensko) (Užší pojem)
Nedašovce (Slovensko) (Užší pojem)
Omastiná (Slovensko) (Užší pojem)
Otrhánky (Slovensko) (Užší pojem)
Pochabany (Slovensko) (Užší pojem)
Pravotice (Slovensko) (Užší pojem)
Prusy (Slovensko) (Užší pojem)
Rybany (Slovensko) (Užší pojem)
Šišov (Slovensko) (Užší pojem)
Šípkov (Slovensko) (Užší pojem)
Timoradza (Slovensko) (Užší pojem)
Trebichava (Slovensko) (Užší pojem)
Uhrovec (Slovensko) (Užší pojem)
Veľké Hoste (Slovensko) (Užší pojem)
Vysočany (Slovensko) (Užší pojem)
Zlatníky (Slovensko) (Užší pojem)
Žitná-Radiša (Slovensko) (Užší pojem)
Krásna Ves (Slovensko) (Užší pojem)
Dubnička (Slovensko) (Užší pojem)
Pečeňany (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Bánovce nad Bebravou (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Bánovce nad Bebravou (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor (Bánovce nad Bebravou, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Bagarov divadelný súbor (Bánovce nad Bebravou, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Biskupice (Bánovce nad Bebravou, Slovensko)
použitý na/viď od:
Biskupice
Biskupice (Bánovce nad Bebravou)
Biskupice (Bánovce nad Bebravou, Slovensko : mestská časť)
mestská časť Bánovce nad Bebravou
mestská časť Bánovce nad Bebravou (Slovensko)
Biskupice-Bánovce nad Bebravou
Biskupice-Bánovce nad Bebravou (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Dolné Ozorovce (Bánovce nad Bebravou, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dolné Ozorovce
Dolné Ozorovce (Slovensko)
mestská časť Dolné Ozorovce
mestská časť Dolné Ozorovce (Slovensko)
Dolné Ozorovce (Bánovce nad Bebravou, Slovensko : mestská časť)
Dolné Ozorovce-Bánovce nad Bebravou
Dolné Ozorovce-Bánovce nad Bebravou (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Horné Ozorovce (Bánovce nad Bebravou, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horné Ozorovce
Horné Ozorovce (Slovensko)
Horné Ozorovce-Bánovce nad Bebravou
Horné Ozorovce-Bánovce nad Bebravou (Slovensko)
mestská časť Horné Ozorovce
mestská časť Horné Ozorovce (Slovensko)
Horné Ozorovce (Bánovce nad Bebravou, Slovensko : mestská časť)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Horné Ozorovce (Bánovce nad Bebravou, Slovensko : kaštieľ)
použitý na/viď od:
Kaštieľ Ottlýk
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Malé Chlievany (Bánovce nad Bebravou, Slovensko)
použitý na/viď od:
Malé Chlievany
Malé Chlievany (Slovensko)
Malé Chlievany-Bánovce nad Bebravou
Malé Chlievany-Bánovce nad Bebravou (Slovensko)
mestská časť Malé Chlievany
mestská časť Malé Chlievany (Slovensko)
Malé Chlievany (Bánovce nad Bebravou, Slovensko : mestská časť)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Matica slovenská. Miestny odbor (Bánovce nad Bebravou, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Mestská knižnica (Bánovce nad Bebravou, Slovensko
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Pečeňady (Bánovce nad Bebravou, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Podlužany (Bánovce nad Bebravou, Slovensko)
použitý na/viď od:
Podlužany
Podlusany
Podlusany (Slovensko)
Podluszány
Bánluzsány
Polluzsan
Podlusan
Podlusan (Slovensko)
Zlobiny
Zlobiny (Slovensko)
Podlužany (Slovensko )
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
 <<  <  1  2    >>

Prevádzkované v systéme Koha