Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Uhrovec (Uhrovské Podhradie, Slovensko : hrad)
použitý na/viď od:
Hrad Uhrovec
Uhrovský hrad (Uhrovské Podhradie, Slovensko)
Uhrovský hrad (Slovensko : hrad)
Uhrovec (Slovensko : hrad)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Uhrovské Podhradie (Slovensko)
použitý na/viď od:
Uhrovské Podhradie
Wgrowg
Vhurocz
Podhradye
Podhrade
Podhrade (Slovensko)
Podhrady Nowa
Uhrowské Podhradí
Zaypodhrágy
Zayváralja
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Uhrovské Podhradie (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Uhrovské Podhradie, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Uhrovské Podhradie (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Uhrovské Podhradie, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Uhrovské Podhradie (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Uhrovské Podhradie, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha