Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Trenčiansky kraj (Slovensko)
použitý na/viď od:
kraj Trenčiansky
Trenčiansky kraj
pozri tiež:
kraje (Širší pojem)
Slovensko severozápadné (Širší pojem)
Ilava (Slovensko : okres) (Užší pojem)
Púchov (Slovensko : okres) (Užší pojem)
Myjava (Slovensko : okres) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Trenčiansky kraj (Slovensko). Krajský úrad
použitý na/viď od:
Krajský úrad v Trenčíne
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Trenčiansky samosprávny kraj (Slovensko). Úrad
použitý na/viď od:
Vyšší územný celok Trenčín
Úrad Trenčianského samosprávneho kraja
Trenčín. Úrad Trenčianského samosprávneho kraja
Úrad TSK
VÚC Trenčín
VÚC
TSK
Samosprávny kraj Trenčín
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha