Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Nové Mesto nad Váhom (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
okres Nové Mesto nad Váhom
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Beckov (Slovensko) (Užší pojem)
Dolné Srnie (Slovensko) (Užší pojem)
Horná Streda (Slovensko) (Užší pojem)
Lúka (Slovensko) (Užší pojem)
Pobedim (Slovensko) (Užší pojem)
Považany (Slovensko) (Užší pojem)
Bošáca (Slovensko) (Užší pojem)
Čachtice (Slovensko) (Užší pojem)
Haluzice (Slovensko) (Užší pojem)
Kočovce (Slovensko) (Užší pojem)
Modrová (Slovensko) (Užší pojem)
Nová Bošáca (Slovensko) (Užší pojem)
Podolie (Slovensko) (Užší pojem)
Stará Lehota (Slovensko) (Užší pojem)
Vaďovce (Slovensko) (Užší pojem)
Brunovce (Slovensko) (Užší pojem)
Častkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Hrachovište (Slovensko) (Užší pojem)
Lubina (Slovensko) (Užší pojem)
Modrovka (Slovensko) (Užší pojem)
Nová Lehota (Slovensko) (Užší pojem)
Očkov (Slovensko) (Užší pojem)
Potvorice (Slovensko) (Užší pojem)
Stará Turá (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nové Mesto nad Váhom (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
použitý na/viď od:
Okresný súd (Nové Mesto nad Váhom, Slovensko)
Okresný súd v Novom Meste nad Váhom
OS v Novom Meste nad Váhom
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha