Výsledky hľadania autorít

 <<    1  2  3  4  5  ...  7    >>

Výsledky 41 po 60 z 130

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Lipovec (Rimavská Sobota, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Lipovec, Slovensko)
Lipovec (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Martinová (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Martinová
Martinová (Slovensko)
Martonfalua
Martinivce
Martonfalva
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Martinová (Rimavská Sobota, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Martinová, Slovensko)
Martinová (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Martinová (Rimavská Sobota, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Martinová, Slovensko)
Martinová (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Martinová (Rimavská Sobota, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Martinová, Slovensko)
Martinová (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Matica slovenská. Valné zhromaždenie (1995 : Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Valné zhromaždenie MS 1995
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Mestská galéria (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Town Gallery (Rimavská Sobota, Slovensko) eng
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Mestské kultúrne stredisko (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
MsKS (Rimavská Sobota, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Mojín (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Mojín
Mojín (Slovensko)
Mojín -Rimavská Sobota
Mojín -Rimavská Sobota (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Námestie Mihálya Tompu (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dubčekovo námestie (Rimavská Sobota, Slovensko)
Cintorínske námestie (Rimavská Sobota, Slovensko)
Husárske námestie (Rimavská Sobota, Slovensko)
Huszár tér (Rimavská Sobota, Slovensko)
Cisárske námestie (Rimavská Sobota, Slovensko)
Csásáre tér (Rimavská Sobota, Slovensko)
Námestie Červenej armády (Rimavská Sobota, Slovensko)
Stalinovo námestie (Rimavská Sobota, Slovensko)
pozri tiež:
Rimavská Sobota (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Neporadza (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Naprágy
Neporadza (Slovensko)
Neporadza
Napraď
Napraď (Slovensko)
Naprágy
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Neporadza (Rimavská Sobota, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Neporadza, Slovensko)
Neporadza (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Neporadza (Rimavská Sobota, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Neporadza, Slovensko)
Neporadza (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Neporadza (Rimavská Sobota, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Neporadza, Slovensko)
Neporadza (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Nižná Lenka (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Nižná Lenka (Rimavská Sobota)
Nižná Lenka (Slovensko)
Nižná Lenka
Alsó-Lenke
Dolní Lenky
Nižní Lenky
pozri tiež:
Lenka (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Nižná Pokoradz (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Nižná Pokoradz
Nižná Pokoradz (Slovensko)
Nižná Pokoradz-Rimavská Sobota
Nižná Pokoradz-Rimavská Sobota (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Rimavskej Sobote
OĽK Rimavská Sobota
Ľudová knižnica v Rimavskej Sobote
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica Mateja Hrebendu (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
OK Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
Okresná knižnica M. Hrebendu (Rimavská Sobota, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Rimavskej Sobote
OK Rimavská Sobota
Okresná knižnica Rimavská Sobota
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Pavlovce (Rimavská Sobota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Pálfalva (Rimavská Sobota, Slovensko)
Pavlovce
Pavlovce (Slovensko)
Pawlowcza
Palfalwa
Pawlowa Wes
Pálfalva
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
 <<    1  2  3  4  5  ...  7    >>

Prevádzkované v systéme Koha