Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Filier (Ratkovské Bystré, Slovensko)
použitý na/viď od:
Filier (Slovensko)
Fillár
Filiar
Filier (Slovensko : miestna časť)
Fillér
Filier
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Ratkovské Bystré (Slovensko)
použitý na/viď od:
Ratkovské Bystré
Bistra
Ratkóbisztró
Ratkósebes
Byztre
Byzthra
Bystré
pozri tiež:
Revúca (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ratkovské Bystré (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Ratkovské Bystré, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ratkovské Bystré (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Ratkovské Bystré, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ratkovské Bystré (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Ratkovské Bystré, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha