Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Filier (Ratkovské Bystré, Slovensko)

Filier je miestna časť obce Ratkovské Bystré, do roku 1946 bol samostatná obecZdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), cit. 12.11.2020; iná forma názvu
  • www(Encyclopaedia Beliana), cit. 12.11.2020; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha