Výsledky hľadania autorít

 <<    1  2  >  >>

Výsledky 21 po 30 z 30

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Sihoť (Hlohovec, Slovensko)
použitý na/viď od:
Sihoť
mestská časť Sihoť (Slovensko)
Sihoť (Hlohovec, Slovensko : mestská časť)
Sihoť (Hlohovec, Slovensko : sídlisko)
Sihoť-Hlohovec (Slovensko)
pozri tiež:
Hlohovec (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovakofarma (Hlohovec, Slovensko). Liečivé rastliny (Malacky, Slovensko)
použitý na/viď od:
Liečivé rastliny (Malacky, Slovensko)
Slovakofarma Hlohovec. Divízia Malacky
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovenská pošta (Hlohovec, Slovensko)
použitý na/viď od:
Pošta Hlohovec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Svätý Peter (Hlohovec, Slovensko)
použitý na/viď od:
Svätý Peter (Slovensko)
Svätý Peter
pozri tiež:
Hlohovec (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vlastivedné múzeum (Hlohovec, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vlastivedné múzeum (Hlohovec, Slovensko). Knižnica
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola s materskou školou, A. Felcána (Hlohovec, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŠ s MŠ Hlohovec
Základná škola s materskou školou (Hlohovec, Slovensko)
Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána (Hlohovec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná umelecká škola (Hlohovec, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZUŠ v Hlohovci
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná umelecká škola (Hlohovec, Slovensko). Výtvarný odbor
použitý na/viď od:
Výtvarný odbor ZUŠ v Hlohovci
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zentiva (Hlohovec, Slovensko)
použitý na/viď od:
Zentiva a.s.
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<    1  2  >  >>

Prevádzkované v systéme Koha