Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Zentiva (Hlohovec, Slovensko)

Iná forma mena: Súvisiaca korporácia: Poznámka: Spoločnosť Zentiva NV (predtým Winthrop Pharmaceuticals). vznikla r. 2003 spojením firiem Léčiva a Slovakofarma. Slovakofarma bola premenovaná na Zentiva, a.s. Hlohovec a začlenená do novej vzniknutej farmaceutickej skupiny Zentiva. Materskou spoločnosťou skupiny sa stala spoločnosť Zentiva N.V. založená v apríli 1998, sídlo Amsterdam, HolandskoZdroj:
  • Spôsob prípravy 4-[2-(cyklopropylmetoxy)etyl]-1-benzyloxybenzénu, [2008]: t.p. (Alojz Škoda, Vladimír Zavadil, Bohumil Proksa; patent. zást. Zentiva, a. s., Kertész Jozef)
  • www.(Zentiva), cit. 14.1.2013
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha