Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Okresné vlastivedné múzeum (Hlohovec, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVM Hlohovec
Okresné vlastivedné múzeum v Hlohovci
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vlastivedné múzeum (Hlohovec, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vlastivedné múzeum (Hlohovec, Slovensko). Knižnica
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha