Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 98733

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20230619124558.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201007 n|az|nnaabn aaaaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0014740
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

035 ## - Systémové kontrolné číslo

 • Systémové kontrolné číslo: (SNKKA)ka200202054

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB
 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB10

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

110 2# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Podduklianska knižnica (Svidník, Slovensko)

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: knižnice

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Svidník, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: knihy
 • Oblasť pôsobnosti: publikácie

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Podduklianska knižnica vo Svidníku

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Kontrolné pole: a
 • Meno korporácie/jurisdikcie: Okresná ľudová knižnica (Svidník, Slovensko)

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Kontrolné pole: a
 • Meno korporácie/jurisdikcie: Okresná knižnica (Svidník, Slovensko)

665 ## - Odkaz na históriu záhlavia

 • Historická poznámka: Okresná ľudová knižnica vo Svidníku bola zriadená 1.4.1953. V rámci transformácie kultúry Okresná knižnica vo Svidníku od 1. júla 1996 stráca právnu subjektivitu a stáva sa špecializovaným odborným útvarom Podduklianskeho kultúrneho centra vo Svidníku pod názvom ako Podduklianska knižnica vo Svidníku. Zrušením Podduklianskeho kultúrneho centra 1. apríla 1999 KÚ v Prešove zriaďuje Poddukliansku knižnicu vo Svidníku, ktorá získava právnu subjektivitu ako verejná regionálna knižnica univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: Svidnícky okres v tlači 2000, 2001
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Podduklianska knižnica), cit. 20.10.2014
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma; história názvu knižnice

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Podduklianska knižnica vo Svidníku), cit. 8.6.2023;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

Prevádzkované v systéme Koha