Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 202293

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20210414114518.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 210202 b|az|nnaabn a ana

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0088417
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB10

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

110 2# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Krasňany (Žilina, Slovensko : starší kaštieľ)

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: kaštiele

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Krasňany, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: historické pamiatky

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Pongráczovský kaštieľ (Krasňany, Slovensko)

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Krasňany (Žilina, Slovensko : novší kaštieľ)

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: Sprac. kol. autorov: Ivan Harminc ... [et al.]; predslov: Ján Lichner; úvod: Alžbeta Günterová, Vendelín Jankovič: Súpis pamiatok na Slovensku . zv. 2. K-P. Bratislava : Obzor, 1968;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Krasňany), cit. 26.9.2017;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Kaštieľ Krasňany), cit. 26.9.2017;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma

678 ## - Biografické alebo historické údaje

 • Biografické alebo historické údaje: V Krasňanoch sú dva vedľa seba stojace kaštiele. Starší postavený v r. 1678 má na nároží dve štvorcové veže a novší postavený koncom 17. stor. má na nárožiach okrúhle veže

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

Prevádzkované v systéme Koha