Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Krasňany (Žilina, Slovensko : starší kaštieľ)

V Krasňanoch sú dva vedľa seba stojace kaštiele. Starší postavený v r. 1678 má na nároží dve štvorcové veže a novší postavený koncom 17. stor. má na nárožiach okrúhle vežeSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • historické pamiatky
Jazyk:
  • slo
Zdroj:
  • Sprac. kol. autorov: Ivan Harminc ... [et al.]; predslov: Ján Lichner; úvod: Alžbeta Günterová, Vendelín Jankovič: Súpis pamiatok na Slovensku . zv. 2. K-P. Bratislava : Obzor, 1968; autorizovaná forma; odkazová forma
  • www(Krasňany), cit. 26.9.2017; autorizovaná forma; odkazová forma
  • www(Kaštieľ Krasňany), cit. 26.9.2017; autorizovaná forma; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha