Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 110504

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20210921165513.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201007 n|az|nnaabn a aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0026511
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

039 #9 -

 • : 202109171341
 • : csnkv03
 • : 202010070911
 • : VLOAD
 • : 202010051136
 • : VLOAD
 • : 202003211409
 • : VLOAD
 • : 200512131138
 • : kosnk01

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB10

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

046 ## - Špeciálne kódované údaje

 • Začiatok pôsobenia/činnosti: 2007

110 1# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Žilinský samosprávny kraj (Slovensko).
 • Podriadená zložka/jednotka: Úrad

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: samosprávne kraje
 • Typ korporácie: úrady a inštitúcie

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Žilina, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: samospráva
 • Oblasť pôsobnosti: štátna správa
 • Oblasť pôsobnosti: miestna správa

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : ŽSK

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Samosprávny kraj žilinský

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : VÚC Žilina

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Vyšší územný celok Žilina

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Úrad Žilinského samosprávneho kraja

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Žilina.
 • podriadená zložka/jednotka: Úrad Žilinského samosprávneho kraja

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Úrad ŽSK

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : VÚC

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Kontrolné pole: a
 • Meno korporácie/jurisdikcie: Žilinský kraj (Slovensko).
 • podriadená zložka/jednotka: Krajský úrad

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Právny a informačný portál), cit. 17.9.2021;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Žilinský samosprávny kraj), cit. 12.2.2018;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

999 ## -

 • : VTLSSORT0010*0080*0240*0400*0420*0430*0460*1100*3680*3700*3720*3770*4100*4101*4102*4103*4104*4105*4106*4107*5100*6700*6701*8560*8561*9991

Prevádzkované v systéme Koha