Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Žilinský samosprávny kraj (Slovensko).

Súvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • samospráva
  • štátna správa
  • miestna správa
Jazyk:
  • slo
Zdroj:
  • www(Právny a informačný portál), cit. 17.9.2021; autorizovaná forma; odkazová forma
  • www(Žilinský samosprávny kraj), cit. 12.2.2018; autorizovaná forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha